CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


6
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
55900000-9
Mazumtirdzniecības pakalpojumi.
Retail trade services
pakalpojumi
Ēdnīcu un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi.
Canteen and catering services
pakalpojumi
Dzērienu pasniegšanas pakalpojumi.
Beverage-serving services
2. pielikums
Restorānu un ēdināšanas pakalpojumi.
Restaurant and food-serving services
2. pielikums
Kempingu vietas un citas naktsmītņu vietas, izņemot viesnīcas.
Camping sites and other non-hotel accommodation
2. pielikums
Viesnīcu pakalpojumi.
Hotel services
2. pielikums
UZ AUGŠU