CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


3
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
Nekustamā īpašuma aģentūru pakalpojumi par noteiktu samaksu vai uz līguma pamata.
Real estate agency services on a fee or contract basis
pakalpojumi
Pašu īpašuma izīrēšanas vai iznomāšanas pakalpojumi.
Renting or leasing services of own property
pakalpojumi
Nekustamā īpašuma pakalpojumi ar pašu īpašumu.
Real estate services with own property
pakalpojumi
UZ AUGŠU