CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


5
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
79635000-4
Darbinieku vervēšanas novērtēšanas centra pakalpojumi.
Assessment centre services for recruitment
pakalpojumi
79634000-7
Profesionālās orientācijas pakalpojumi.
Career guidance services
pakalpojumi
79633000-0
Darbinieku kvalifikācijas celšanas pakalpojumi.
Staff development services
pakalpojumi
79632000-3
Personāla mācību pakalpojumi.
Personnel-training services
pakalpojumi
79631000-6
Personāla un algu izmaksu pakalpojumi.
Personnel and payroll services
pakalpojumi
UZ AUGŠU