CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


4
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
80340000-9
Speciālās izglītības pakalpojumi.
Special education services
2. pielikums
80330000-6
Izglītības pakalpojumi drošības jomā.
Safety education services
2. pielikums
80320000-3
Medicīniskās izglītības pakalpojumi.
Medical education services
2. pielikums
80310000-0
Jauniešu izglītības pakalpojumi.
Youth education services
2. pielikums
UZ AUGŠU