CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


6
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
Mācību pakalpojumi aizsardzības un drošības materiālu jomā.
Training services in defence and security materials
2. pielikums
Mācību pakalpojumi.
Training services
2. pielikums
Pieaugušo izglītības un citi izglītības pakalpojumi.
Adult and other education services
2. pielikums
Augstākās izglītības pakalpojumi.
Higher education services
2. pielikums
Vidējās izglītības pakalpojumi.
Secondary education services
2. pielikums
Pamatizglītības pakalpojumi.
Primary education services
2. pielikums
UZ AUGŠU