CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


5
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju sniegtie pakalpojumi.
Services provided by extra-territorial organisations and bodies
2. pielikums
Privātās mājsaimniecības ar nodarbinātajām personām.
Private households with employed persons
2. pielikums
Dažādi pakalpojumi.
Miscellaneous services
pakalpojumi
98200000-5
Konsultāciju pakalpojumi par iespēju vienlīdzību.
Equal opportunities consultancy services
2. pielikums
Biedru organizāciju pakalpojumi.
Membership organisation services
pakalpojumi
UZ AUGŠU