CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


45
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
Lauksaimniecības tehnika.
Agricultural machinery
preces
Pārtikas produkti, dzērieni, tabaka un saistītā produkcija.
Food, beverages, tobacco and related products
preces
Raktuvju, parasto metālu un saistītā produkcija.
Mining, basic metals and related products
preces
Naftas produkti, degviela, elektroenerģija un pārējie enerģijas avoti.
Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
preces
Lauksaimniecības, saimniecības, zivsaimniecības, mežsaimniecības un saistītā produkcija.
Agricultural, farming, fishing, forestry and related products
preces
UZ AUGŠU