CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


8
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
71900000-7
Laboratorijas pakalpojumi.
Laboratory services
pakalpojumi
71800000-6
Konsultāciju pakalpojumi ūdens apgādes un atkritumu jomā.
Consulting services for water-supply and waste consultancy
pakalpojumi
Uzraudzības un kontroles pakalpojumi.
Monitoring and control services
pakalpojumi
Tehniskās testēšanas, analīzes un konsultāciju pakalpojumi.
Technical testing, analysis and consultancy services
pakalpojumi
Ar celtniecību saistītie pakalpojumi.
Construction-related services
pakalpojumi
Pilsētplānošanas un ainavu arhitektūras pakalpojumi.
Urban planning and landscape architectural services
pakalpojumi
Inženiertehniskie pakalpojumi.
Engineering services
pakalpojumi
Arhitektūras un saistītie pakalpojumi.
Architectural and related services
pakalpojumi
UZ AUGŠU