CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


5
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
Tīrīšanas un sanitārijas pakalpojumi.
Cleaning and sanitation services
pakalpojumi
Vides pakalpojumi.
Environmental services
pakalpojumi
Tīrīšanas un sanitārie pakalpojumi lauku apvidos vai pilsētu teritorijās un saistītie pakalpojumi.
Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
pakalpojumi
Ar atkritumiem saistīti pakalpojumi.
Refuse and waste related services
pakalpojumi
Notekūdeņu pakalpojumi.
Sewage services
pakalpojumi
UZ AUGŠU