CPV klasifikators

CPV klasifikatora tabulā norādīti Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2. pielikumam atbilstoši CPV kodi (Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma 2. pielikuma CPV kodi var būt atšķirīgi - lūdzu, skatīt attiecīgo likumu)


9
atrasti
Kods
Koda atšifrējums latviešu valodā
Koda atšifrējums angļu valodā
Veids
Dažādi uzņēmējdarbības un ar uzņēmējdarbību saistīti pakalpojumi.
Miscellaneous business and business-related services
pakalpojumi
Iespiešanas un saistītie pakalpojumi.
Printing and related services
pakalpojumi
Izmeklēšanas un apsardzes pakalpojumi.
Investigation and security services
2. pielikums
Darbinieku pieņemšanas pakalpojumi.
(6) Recruitment services
pakalpojumi
Biroja palīgpakalpojumi.
Office-support services
pakalpojumi
Uzņēmējdarbības un vadības konsultāciju un saistītie pakalpojumi.
Business and management consultancy and related services
pakalpojumi
Tirgus un ekonomikas pētniecība; sabiedriskās domas izpēte un statistika.
Market and economic research; polling and statistics
pakalpojumi
Finanšu, revīzijas un nodokļu pakalpojumi.
Accounting, auditing and fiscal services
pakalpojumi
Juridiskie pakalpojumi.
Legal services
2. pielikums
UZ AUGŠU